Jutjat de Pau

Marti Pons Salla

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha Jutjat de 1a Instància i Instrucció.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils). Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret.

Actuacions del Jutjat de Pau

 

Jurisdicció civil

 

Coneixen, en primera instància, dels assumptes civils d'una quantia no superior a 90 euros que no facin referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes. També són competents en els actes de conciliació i actes de comunicació.

Jurisdicció Penal

Coneixen dels procediments penals i dels judicis per determinades faltes, com per exemple destrosses en béns immobles públics i privats, maltractament d'animals i perjudici lleu al medi ambient, pertorbació lleu de l'ordre del jutjat o de qualsevol acte públic, esportiu i cultural. També coneixen dels judicis de faltes per amenaces i coacccions lleus, tret dels casos en què la persona ofesa estigui inclosa dins dels supòsits de violència domèstica.

Registre civil

Els correspon entre altres, la inscripció de naixements, matrimonis, defuncions, marginals i les certificacions corresponents d'acord amb el que estableix la Llei i el Reglament de Registre Civil.

Funcions d'auxili judicial:

Cooperen amb la resta de jutjats i tribunals en l'exercici de la funció jurisdiccional.

  • Cal esmentar que els jutges de Pau intervenen en matèria electoral (com a membres de la junta electoral de zona i en les tasques de recollida de les actes de les meses electorals).
  • Podeu trobar més informació i dades de ka justícia de pau a Catalunya al web del Departament de Justícia: www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat

Independència 1 - 08712 Sant Martí de Tous - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Martí Pons Salla
Telèfon: 938 096 002
Adreça electrònica: jutgepausmt@gmail.com
Horari:  
Visites concertades
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 01.02.2023 | 13:24