Altres programes

Programa Treball als barris
Seguint la política d'aconseguir ajuts públics que permetin dur a terme plans d'ocupació i formació pel nostre municipi, en el moment que es publiquen els ajuts que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix als municipis que han estat beneficiats amb el projecte de la “Llei de Barris” , l'ajuntament redacta el projecte i prepara la documentació necessària per a poder accedir a la subvenció del SOC per a contractar veïns en situació d'atur, per tal que realitzin tasques per la comunitat. Fins ara, els resultats han estat:

 • Any 2010 - Contractació durant sis mesos de set persones per al manteniment i adequació d'equipaments i espais públics.
 • Any 2011 – Contractació durant sis mesos de sis persones per al manteniment i adequació d'equipaments i espais públics.

I les tasques realitzades s'han centrat en:

 • Sanejament i pintura de façana de l'ateneu municipal
 • Adequació planta 4ª de l'aldo martin's com a zona pel grup d'esplai “el movi” de sant martí de tous
 • Sanejament i pintura a les baranes i passamans plaça església
 • Rehabilitació de l'espai dels contenidors del camí del cementiri
 • Repavimentació de les escales del c/eixides altes fins a les eres
 • Rehabilitació de la façana del casal i el safareig
 • Rehabilitació de la plaça de l'arbre
 • Repavimentació de la cantonada sota el castell i restitució de la paret de pedra perimetral
 • Rehabilitació de les voltes – espai interior (embigat i entrebigat)
 • Recol·locació de les peces de vorera del c/indústria

El procés de selecció del personal a contractar es realitza des de les oficines comarcals del SOC, que es posa en contacte amb les persones en situació d'atur del municipi que compleixen determinats requisits. Cal remarcar que els plans d'ocupació estan pensats especialment per persones amb problemes de reinserció laboral i amb càrregues familiars, així com persones amb perfils professionals que s'ajustin a l'objecte del projecte.
És l'Ajuntament, qui, un cop rebut el llistat de persones que el SOC pre-selecciona, i desprès d'una entrevista personal i la recopilació de més dades personals i professionals conclou quines persones, durant sis mesos, podran accedir a la contractació.
L'ajuntament de Sant Martí de Tous, continuarà treballant amb la voluntat d'aconseguir més ajuts que permetin dur a terme plans d'ocupació i formació pels nostres veïns, i en general, que permetin millorar les condicions del nostre municipi .

Darrera actualització: 28.11.2016 | 10:14
Darrera actualització: 28.11.2016 | 10:14