Atenció Ciutadana

La teva opinió ens interessa!

Recollir els suggeriments, qüestions i comentaris dels ciutadans i de les ciutadanes és la millor manera de vetllar pel bon funcionament del poble i millorar en aquest aspecte.
Exposa la teva consulta, dubte o queixa a través d'aquest formulari.

També pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant o venint presencialment a l'Ajuntament en l'horari d'atenció al públic; o enviant un correu electrònic.

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres: MATÍ de 9:00h a 13:30h
Els dijous: TARDA de 16:00h a 18:00h*
*de juny a setembre l'Oficina d'Atenció Ciutadana només atén en horari de matí

Gràcies per la teva col·laboració.


Ajuntament de Sant Martí de Tous

Plaça de la Independència, 1
08712 Sant Martí de Tous
Tel. 938 096 002
Fax. 938 096 117
Correu electrònic: st.martitous@diba.cat

Tanca Formulari

Bústia de suggeriments

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 04.07.2023 | 08:22
Darrera actualització: 04.07.2023 | 08:22