Participació ciutadana

L'Ajuntament de Sant Martí de Tous, va elaborar, en aconseguir la Llei de Barris, un pla i una agenda de participació ciutadana (enllaç agenda_participacio_ciutadana.pdf), amb l'objectiu de fer participes els veïns del municipi, del projecte d'intervenció integral.

Òrgans de participació ciutadana

Comitè d'Avaluació i Seguiment

D'acord amb allò que estipula la pròpia Llei de barris, s'ha creat el Comitè d'Avaluació i Seguiment del Projecte, amb les funcions següents:

 • Establir els mecanismes de coordinació i informació.
 • Realitzar el seguiment de les actuacions.
 • Establir els mecanismes de foment de la participació ciutadana en el seguiment i control de les actuacions.
 • Realitzar i elevar a la Comissió de gestió de Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes l'informe d'avaluació final.

El Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de barris de Sant Martí de Tous està integrat per representants de la Generalitat de Catalunya, representants de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous i respresentants d'entitats del municipi.

El Comitè, fins a data d'avui, s'ha reunit dues vegades:

Comissió de veïns – Taules sectorials

Les Comissions de veïns estaran constituïdes amb l'objectiu de generar propostes de que cal fer i com en els seus àmbits d'actuació.

Aquestes comissions de treball, s'organitzaran en grups sectorials, és a dir, aquells veïns amb coneixements i/o preocupacions en un determinat àmbit, s'organitzarà en un grup amb gent amb els mateixos interessos, a fi efecte de poder discutir amb major coneixement de causa els aspectes que afecten el sector en qüestió.

Les comissions/taules sectorials proposades, són les següents;

 • Comissió/taula sectorial de veïns del nucli antic
 • Comissió/taula sectorial d'Arts i oficis
 • Comissió/taula sectorial de noves tecnologies
 • Comissió/taula sectorial de botiguers i comerciants (actual AECOM)

Aquestes comissions tenen l'objectiu de ser:

 • Òrgans consultius, que aportaran propostes de millora en els seus camps respectius.
 • Òrgans que han de permetre un millor desenvolupament de la “llei de barris”.
 • Òrgans que han d'agilitzar l'interlocució ajuntament-veïnat
 • Òrgans oberts a tothom qui vulgui participar-hi

Processos de participació ciutadana

És l'objectiu de l'equip de Govern aconseguir que els veïns s'impliquin en allò que es fa al municipi, i en especial en un projecte tan transversal com la Llei de Barris. En aquest sentit, s'han organitzat i es continuaran organitzant processos de participació ciutadana, a fi efecte d'interaccionar amb els veïns per a poder aconseguir uns resultats òptims pel que fa a les actuacions previstes a la Pla de barris de Sant Martí de Tous.

Fins ara, s'han realitzat els següents processos de participació ciutadana:

 • Presentació del projecte de la Llei de Barris - 2010
 • Tres jornades de participació ciutadana:
 • Jornades amb les comissions de veïns (taules sectorials) – 2011 > l'objectiu és el de crear un seguit de taules sectorials que col·laborin en el desenvolupament del projecte.
 • Jornades amb les entitats econòmiques i empresarials – 2011
 • Jornada amb tots els veïns per a exposar els projectes urbanístics - 2012
Darrera actualització: 04.10.2022 | 12:16
Darrera actualització: 04.10.2022 | 12:16