Plans, campanyes i programes

  • Pla local de joventut 2021-2024 31/01/2021

    El Pla Local de Joventut de Sant Martí de Tous 2021 - 2024 (PLJ) és el document que recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de joventut del municipi per als propers anys.

  • POUM 07/06/2016

    El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) proposa un desenvolupament urbanístic sostenible que fomenta la qualitat de vida de les generacions presents i futures, així com genera i diversifica les activitats econòmiques al municipi. Tota la documentació en relació al POUM, la podeu trobar clicant a “Aprovació definitiva Text Refòs POUM Sant Martí de Tous”.

Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30
Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30