Pla local de joventut 2021-2024

Diumenge, 31 de gener de 2021 a les 00:00

El Pla Local de Joventut de Sant Martí de Tous 2021 - 2024 (PLJ) és el document que recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de joventut del municipi per als propers anys.

Per a l'elaboració d'aquest pla estratègic s'ha tingut com a referència l'eina de planificació de les polítiques de joventut al nostre territori, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, així com els criteris que se n'estableixen: participació, transformació, integralitat i qualitat.

El nou Pla Local està estructurat en dues fases: la diagnosi i el disseny, seguint les recomanacions de Direcció General de Joventut de Catalunya. La diagnosi incorpora l'anàlisi de la realitat i de les polítiques de joventut a Sant Martí de Tous. Una diagnosi establerta a partir de trobades presencials amb les persones joves del municipi, amb les figures tècniques de l'Ajuntament i altres serveis que treballen directa o indirectament amb el col·lectiu jove, a més a més d'enquestes públiques i altres mecanismes de recollida de dades.

El disseny, en canvi, recull les línies estratègiques en mirada cap al futur i responent a les necessitats juvenils detectades a la diagnosi. És l'eina que defineix els programes i les actuacions previstes en els propers quatre anys.

Darrera actualització: 05.08.2022 | 11:29