Els castells

Castell de Tous ·  Castell de Roqueta

CASTELL DE TOUS

Datat de l'any 960, encara conserva intacte la seva torre. En el seu interior s'hi poden observar diferents tècniques de construcció, com ara l'Espigat. Aquest fet li dóna un alt interès arquitectònic i està considerat monument d'interès general.

Els nobles de la família de Tous deixaren de ser els propietaris del castell durant la primera meitat del s. XV. Hi ha constància que l'any 1423 el castell fou comprat per Ponç de Perellós i Van Steenhoont. La darrera transmissió del castell es registrà a la família igualadina Rojas, que en són els propietaris actuals. Des del pati d'armes del castell de S. M. Tous (únic accés a l'interior del castell), s'observa la part més antiga del poble i es divisa gran part del les terres del municipi.

L'accés a la capella es fa des de l'interior del castell. Aquesta encara és utilitzada avui en dia per la celebració de les litúrgies privades dels propietaris.

Sota la capella s'hi troba una cambra de doble volta i un suposat passadís que, segons explica la llegenda, comunica subterràniament el castell amb el molí de la roda, situat al peu de la riera, a centenars de metres.

Aviu en dia l'entrada a aquest passadís està ensorrada, i per tant, és impossible de seguir.

CASTELL DE ROQUETA

Documentat des del 960, també surt esmentat com a senyal dels límits del castell de Queralt el 976.

No se'n conserva quasi res, excepte restes de la base, bastit sobre roca i un mur comú al de les escasses restes de la capella del castell de la qual es conserven l'esmentat mur i algunes arcades de mig punt. Aquesta darrera part, denota un treball regular de pedra, no gaire gran i desigual. Actualment es conserven restes de parets que pertanyien al seu cos central.

Darrera actualització: 20.12.2016 | 09:00

Imatges