Tous entra al nivell 3 del Pla Alfa amb diverses restriccions

Dijous, 12 de d’agost de 2021 a les 00:00

La Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha decretat una sèrie de restriccions d'obligat compliment degut a l'activació del pla alfa 3 d'alerta per perill d'incendis, i que ens afecta de ple com a municipi.

Per tant, informem que des de dijous 12 d'agost i fins el dimarts 17 d'agost, cal aplicar les següents mesures:

1. La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Cal que retornin al punt d'origen.

2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 10 i les 20 hores, excepte la recollida de fruita que queda exclosa d'aquesta restricció.

4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

5. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 10 hores i les 20 hores.

6. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.

Darrera actualització: 12.08.2021 | 10:06