S'obre el termini per demanar el Bo Lloguer Jove

Dimecres, 8 de juny de 2022 a les 00:00

El termini per sol·licitar l'ajuda al lloguer per a joves estarà obert fins al divendres 17 a les cinc de la tarda

Els joves de menys de 35 anys que compleixin els requisits de la convocatòria poden sol·licitar a partir d'aquest dimecres el Bo Lloguer Jove, una ajuda adreçada a les persones joves i obtenir fins a 250€ mensuals d’ajuda durant un màxim de 2 anys.

Els requisits que s'han de complir per poder sol·licitar el Bo Lloguer Joves són:

 • Tenir entre 18 i 35 anys
 • Residir a Catalunya
 • Ser titular del contracte de lloguer
 • Estar empadronat/da a l'habitatge llogat
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora
 • No rebre altres ajudes al pagament del lloguer

Documentació que s'ha de presentar:

 • Document d'identitat
 • Justificant d'ingressos de la persona sol·licitant i cada membre de la unitat de convivència en edat laboral, que es poden acreditar aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques o el Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
 • Informe de vida laboral de la persona sol·licitant i les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència 
 • Llibre de família, si s'escau
 • Contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o l'habitació a nom de la persona sol·licitant
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2022 i pagats fins al dia de presentació de la sol·licitud
 • Full de transferència bancària del compte on s'ha d'ingressar la subvenció, a nom de la persona sol·licitant
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària de Catalunya

La sol·licitud es pot tramitar des del dia 8 de juny de 2022 a partir de les 9 hores fins al dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores . Cal tenir en compte que l'adjudicació serà per ordre d'arribada de les sol·licituds. És a dir, les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes, i fins a l’esgotament del pressupost disponible. 

Des de Joventut es posa a disposició les oficines joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), on podreu adreçar-vos per demanar suport tècnic o acompanyament.
I també teniu a la teva disposició l’Assessoria en línia d'habitatge per a joves per resoldre els teus dubtes sobre aquesta convocatòria.

Més informació a aquest enllaç.

Darrera actualització: 17.06.2022 | 11:13