L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, redacta un nou Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions.

Dilluns, 13 de febrer de 2023 a les 09:00

El treball de camp es preveu que comenci el dia 20 de febrer

L'Ajuntament de Sant Martí de Tous, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, està duent a terme la redacció d'un nou Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions. És un treball que permetrà tenir una informació acurada i detallada d'aquestes construccions. A la vegada, serà un marc normatiu complementari al POUM que facilitarà la tramitació de les autoritzacions per actuacions en matèria d'obres en les masies i altres construccions situades en zones de sòl no urbanitzable.

En la primera fase s'iniciarà el treball de camp que consistirà a visitar l'exterior de les edificacions, les instal·lacions i l'entorn on es troben, fent un reportatge fotogràfic, un croquis del conjunt i prenent notes de tota mena per a la descripció posterior d'aquests. El treball de camp es preveu que comenci el dia 20 de febrer. La visita dels tècnics, amb la presa de dades i imatges corresponent, serà exclusivament a l'exterior de les construccions i l'equip tècnic redactor anirà degudament identificat i acreditat.

Des de l'Ajuntament us preguem que faciliteu a aquests tècnics I 'execució dels treballs i hi col·laboreu, en la mesura que us sigui possible, aportant-los la vostra experiència i els vostres coneixements del lloc i de la seva història.

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l'Ajuntament, mitjançant el telèfon 938096002 o el correu electrònic st.martitous@diba.cat.

Darrera actualització: 13.02.2023 | 15:25