El Govern aprova un seguit de mesures especials fins divendres per l'elevat risc d'incendis

Dimarts, 22 d'agost de 2023 a les 00:00

Sant Martí de Tous es troba en el llistat de municipis amb risc alt d'incendis

El Govern ha aprovat aquest dilluns al matí un seguit de mesures temporals extraordinàries davant l’elevat risc d’incendis en algunes zones del país per als propers dies. Ho ha fet en el marc de la reunió del Consell Assessor del Pla Infocat, que ha estat presidida pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. Des de les 00.00 hores del dia 22 d’agost fins a les 00.00 hores del dia 25 d’agost de 2023 els municipis inclosos en el mapa de perill d’incendi forestals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que es troben en perill molt alt o extrem així com els que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa dels Agents Rurals, com és el cas de Sant Martí de Tous, se’ls aplicaran les següents prohibicions o limitacions:

·Encendre foc en tots tipus d’espais oberts. 

·La suspensió temporal, durant aquest període, de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.

·Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.

·La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, a excepció que l’organisme competent de l’Administració hagi autoritzat expressament el seu ús o resultin necessaris per a l’extinció d’incendis.

·La introducció o ús de material pirotècnic.

·Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.

·La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.

·La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

·La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies , ja sigui per fer activitats o com inici d’una estada.

·La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional, pel Servei Català de Trànsit

·La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que, per motius de força major es requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels Agents Rurals (telèfon 935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.

·La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 hores i les 20 hores.

·La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

D’altra banda, la resolució suspèn també la sega de cunetes de les carreteres en els municipis que durant el període de vigència d’aquesta resolució estiguin inclosos en el nivell 2 i 3 de Pla Alfa dels Agents Rurals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional pel Servei Català de Trànsit

Igualment, es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pels municipis de Catalunya no inclosos en el contingut d’aquesta Resolució que apliquin també totes aquestes mesures per tal d’evitar possibles incendis.

Protecció Civil de la Generalitat manté activada, des d’ahir al vespre, l’Alerta del Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) davant l’elevat risc d’incendi forestal i les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya que preveuen que es mantinguin les altes temperatures durant tota la setmana amb un descens acusat de les humitats relatives. Els darrers pics de calor patits durant l’estiu i la sequera i la sequera acumulada fan que estiguem davant d’una setmana crítica pel que fa al risc d’incendi.

Més informació: El Govern aprova un seguit de mesures especi... - Govern.cat

Darrera actualització: 22.08.2023 | 11:19