CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

Dijous, 24 de novembre de 2022 a les 09:00

El termini per a fer el tràmit va des del 25 de novembre de 2022 fins al 25 de desembre de 2022

Per donar compliment al que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), sota el títol "Principis de bona regulació”, on es possibilita en aplicació del principi de transparència, la participació activa dels potencials destinataris en l’elaboració de les normes, es procedeix a substanciar una consulta pública del pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Sant Martí de Tous, a través del portal web www.tous.cat per un termini que va des del 25 de novembre de 2022 fins al 25 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Darrera actualització: 24.11.2022 | 11:06