Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Divendres, 27 d'octubre de 2023 a les 09:00

Riscos territorials, risc químic, risc per incendi forestal, risc per inundacions, risc químic en el transport, risc per nevades, risc per sismes i risc per ventades.

El 23 d’octubre de 2023, el Ple va aprovar inicialment del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Martí de Tous.

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l’organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d’emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d’autoprotecció.

El DUPROCIM és un instrument que unifica i agilitza els plans d’emergència, ja que inclou tots els possibles riscos que afecten el municipi, com són el risc químic, risc per incendi forestal, risc per inundacions, risc químic en el transport, risc per nevades, risc per sismes i risc per ventades. El seu objectiu és prevenir i controlar els riscos sobre les persones i també donar la resposta adequada a les possibles situacions d’emergència.

El DUPROCIM ha estat elaborat pel Grup Carles Gestió i Projectes, SL d’acord amb la normativa prevista en el Decret 155/2014, de 25 de novembre.

Per tal que aquest DUPROCIM sigui definitivament aprovat s’ha de sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. En cas de no haver-n’hi aquest document quedarà definitivament aprovat sense necessitat de realitzar cap tràmit ulterior, i la corporació procedirà a trametre’l a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.

Durant aquest termini, el document estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo, de dilluns a divendres de 9 hores  a 13.30 hores i dijous de 16 hores a 18 hores a l’oficina de l’OAC i al tauler electrònic de l’Ajuntament a la web municipal www.tous.cat.

Darrera actualització: 27.10.2023 | 10:01