Llei de barris

Sant Martí de Tous és un municipi que continua creixent al voltant del seu castell, com ha fet durant més de mil anys i on encara es respira aquell ambient de poble de tota la vida. Així doncs el Casc Antic és la part més important de la trama urbana de la població.

La població que resideix majoritàriament al Casc Antic són els veïns d'edat més avançada que hi han residit tota la vida. I és justament aquesta franja de població la que en molts casos té més dificultats econòmiques, viu en habitatges amb més mancances d'habitabilitat i té una mobilitat reduïda a l'hora de desplaçar-se.

El conjunt del barri, en el decurs de la seva història, ha patit moments evidents de declivi urbanístic i social. D'ençà de la recuperació de la Generalitat i dels ajuntaments democràtics i durant els darrers 30 anys, s'han emprès petites actuacions amb l'intent de rehabilitar i endreçar alguns sectors.

Al 2009, però, aquest barri encara no havia recuperat la qualitat i dignitat urbana que hauria de tenir. És per això, que el consistori va concórrer a sol·licitar, l'any 2009, la subvenció per a la Llei de Barris, amb l'objectiu d'intervenir de forma integral al nucli antic.

D'acord amb el conveni de col·laboració firmat el 18 de febrer de 2010, entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, la Llei de Barris és ja una realitat pel nostre poble. És per això, que Sant Martí de Tous, en l'horitzó del 2013, vol transformar la zona urbana del Casc Antic, en diferents aspectes claus:

  1. Aconseguir un barri per a poder-hi residir amb una qualitat de vida equiparable a la resta de la població, actuant-hi per evitar-ne el desocupament i evitant la necessitat del municipi de créixer en extensió .
  2. Recuperar per a la zona una certa centralitat, personalitat pròpia i autoestima.
  3. Vehicular l'establiment d'un nivell de vida social i de serveis per als mateixos habitants del barri i per a la resta de veïns i veïnes de Sant Martí de Tous.
  4. Vertebrar-hi iniciatives econòmiques, en l'àmbit del turisme cultural, dels serveis, de l'artesania, del medi natural, que potenciïn el Casc Antic i el municipi com a municipi històric i turístic que és.

Per assolir aquests objectius finals, la Llei de Barris inclou un conjunt de programes socials, de rehabilitació, de reformes, de recuperació d'espais públics... és una proposta que necessita de la implicació de tots els sectors, públics i privats, i que es proposa de forma oberta, consensuada, participada i dinàmica, per a mantindre amb garanties la qualitat de vida al municipi.

 

Darrera actualització: 04.10.2022 | 12:14