Pla Especial del Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Sant Martí de Tous

L'Ajuntament de Tous, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, està elaborant el Pla Especial del Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Sant Martí de Tous.

Un cop acabat el treball de camp, s'ha redactat la memòria i la proposta de catàleg i inventari dels elements susceptibles de ser integrats al PEM. Aquest pla es troba actualment en la fase de l'AVANÇ.

 

Darrera actualització: 11.12.2023 | 10:41