AJUNTAMENT

L'edifici principal de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous es troba a la Plaça de la Independència, 1.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres presencialment i per telèfon venint a l'Ajuntament dins de l'horari que hi ha a continuació, o bé correu electrònic.

 

HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres: MATÍ de 9:00h a 13:30h

Dijous: TARDA DE 16:00h a 18:00h

*de juny a setembre l'Oficina d'Atenció Ciutadana només atén en horari de matí

 

Ajuntament de Sant Martí de Tous

Plaça de la Independència, 1
08712 Sant Martí de Tous
Tel. 938 096 002
Fax. 938 096 117
Correu: st.martitous@diba.cat

Tanca Formulari

Formulari de contacte

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.