Resum del Ple Ordinari del dia 9 de juliol de 2020

Dissabte, 11 de juliol de 2020 a les 00:00

Aquí podeu llegir un resum dels debats i votacions del Ple ordinari de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous 4/2020 de data 9 de juliol de 2020:

(Excusa la seva assistencia el regidor de Junts per Tous)

✅ Punt d’urgència.- incorporació de moció presentada pel grup de la CUP respecte l’obertura del consultori local. S’aprova per unanimitat amb el vot a favor del grup d’Esquerra Tous i de CUP Tous.

✅ Punt 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de 14 de maig de 2020. S’aprova per unanimitat amb el vot a favor del grup d’Esquerra Tous i de CUP Tous.

✅ Punt 2.- Aprovació, si s’escau, de l’increment salarial addicional del 0,25% en les retribucions del personal de la Corporació. S’aprova per unanimitat amb el vot a favor del grup d’Esquerra Tous i de CUP Tous.

✅ Punt 3.- Aprovació, si s’escau, de l’increment salarial del 2% en les retribucions del personal de la Corporació. S’aprova per unanimitat amb el vot a favor del grup d’Esquerra Tous i de CUP Tous.

✅ Punt 4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits núm. 2/20 del Pressupost de la Corporació. Es presenta la modificació de crèdit que preveu el desenvolupament de les primeres mesures dins del pla municipals per fer front a la crisi COVID19 amb un import de 36.000 €. 
Es preveuen tres grans conceptes, com a línia principal una partida econòmica de 10.000€ per atendre necessitats bàsiques urgents de serveis socials, una segona també de 10.000€ per aplicar mesures sanitàries, de neteja i prevenció, i una tercera 16.000€ de foment del comerç local i la solidaritat.
S’aprova amb el vot a favor d’Esquerra Tous i l’abstenció del grup CUP Tous.

✅ Punt 5.- Aprovació definitiva, si s’escau, de l’Expedient d’examen, censura i aprovació del Compte General del Pressupost ordinari corresponent a l’exercici 2019.
S’aprova amb el vot a favor d’Esquerra Tous i l’abstenció del grup CUP Tous.

Punt 6.- Mocions.

❌6.1. Moció presentada pel grup municipal de la CUP de rebuig a la sentència del tribunal suprem que limita l’exposició de banderes LGBTIQ+ en edificis públics
El grup d’Esquerra Tous comparteix totes les lluites de reivindicació que impliquin defensar els drets de les persones o les nacions, fent-les visibles des de les institucions com s’ha fet fins ara, però davant  d’un estat que exerceix una persecució judicial desmesurada no comparteix la necessitat d’aprovar mocions al respecte. Es rebutja la moció amb el vot en contra del grup d’Esquerra Tous i el vot a favor del grup CUP Tous.

📝6.2. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a garantir el dret a l'empadronament al municipi de Sant Martí de Tous

Amb la visió compartida que a Sant Martí de Tous, l’Ajuntament ja està realitzant de manera correcta els tràmits d’empadronament i amb la voluntat d’aprovar la moció de manera conjunta es posposa la votació pendent d’acordar un nou text.

📣Punt 7.- Donar compte i ratificar Decrets d’Alcaldia.

👉🏼La CUP pregunta pel decret en referència a una antena de comunicacions. L’equip de govern explica que una companyia de telefonia pretén instal·lar en terrenys privats una antena de telecomunicacions acollint-se al tràmit simplificat de la llei 9/2014, tot i fer una valoració negativa de la instal·lació per innecessària com a grup polític local, si es compleixen els tràmits urbanístics definits per la llei serà autoritzable.  

❌Punt d’urgència.- moció presentada pel grup de la CUP respecte l’obertura del consultori local.

Es rebutja la moció amb el vot en contra del grup d’Esquerra Tous i el vot a favor del grup CUP Tous. El grup d’Esquerra Tous posa en valor la excepcionalitat del moment motivada per la greu crisi sanitària que encara esta ben present i que afecta a la necessitat de concentrar esforços dins la regió sanitaria, posant de manifest la necessitat de treballar colze a colze amb el servei català de la Salut i l’àrea rural per obrir el consultori en condicions de normalitat tant aviat com sigui possible, treballant de manera coordinada i des de la comprensió, en cap cas des de la confrontació com es desprèn de la moció.
 
📣Punt 8.- Precs i preguntes.
👉🏼La CUP sol·licita el plànol de la piscina municipal. L’equip de govern respon que en breu el rebran doncs l’arquitecte municipal en té l’encàrrec.

👉🏼La CUP pregunta per la celebració de les ultimes juntes de govern i mostra el seu interès per participar-hi.

👉🏼La CUP pregunta pel projecte TOUS EN TRANSICIÓ, respecte si no va iniciar-se per iniciativa veïnal. L’equip de govern explica que com tants d’altres projectes iniciats per l’Ajuntament és treballa perquè siguin projectes compartits pel poble, obrint la gestió i fent partícips als veïns. El Projecte TOUS EN TRANSICIÓ va néixer com una iniciativa municipal l’any 2010, assumint els reptes del moviment municipis en transició iniciat l’any 2005 a Irlanda, obrint la seva gestió a la participació ciutadana generant iniciatives de conscienciació molt interessants els primers anys. Els reptes definits per l’estratègia de municipis en transició han estat ben presents en l’acció de govern d’aleshores ençà, generant-se molts projectes respecte la producció d'energia sostenible i el seu foment, la salut comunitària de proximitat, la convivència, el civisme i la salut emocional dels veïns, l'educació de qualitat en un entorn rural, l'economia, el comerç i l'agricultura KM0.

Podeu veure el Ple íntegre en aquest enllaç.

 

Darrera actualització: 12.07.2020 | 16:09