Nova iniciativa: Colònies de gats a Tous

Dijous, 5 de desembre de 2019 a les 09:20

L’Ajuntament de Tous amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona enceta una nova iniciativa per fer front a una problemàtica molt comuna dels pobles i ciutats, les colònies descontrolades de gats.

La presència de gats al carrer és força habitual en molts municipis i Tous no n’és una excepció. Sovint són gats domèstics abandonats o de descendència salvatge i quan la presència d’aquests animals és equilibrada, pot proporcionar beneficis sobre l’entorn, com ara el control dels rosegadors, però què passa quan aquest augmenta de manera exagerada? Doncs que es poden produir molèsties per brutícia, sorolls, baralles entre ells, etc.  
Per abordar aquesta problemàtica i per tal de minimitzar aquestes situacions, l’Ajuntament de Sant Martí de Tous ha optat per un programa de control de gats de carrer.  

Què és una colònia de gats controlada? 

Una colònia controlada de gats és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb pinso sec i aigua. Són gestionades per l’Ajuntament del municipi amb la col·laboració de voluntariat autoritzat. La implementació de colònies controlades de gats de carrer és una forma de buscar un equilibri de relació entre les persones i aquests animals.
S’ha comprovat que aquest sistema de control de gats de carrer, és una opció ètica, i que al mateix temps permet assolir una situació d’equilibri i afavorir la convivència entre els gats i les persones. 

Com es fa el control de gats de carrer?

Un cop capturats, els gats són sotmesos a una revisió veterinària per mantenir una població sana i descartar malalties contagioses. Si estan sans, se'ls esterilitza per evitar que es reprodueixin i mantenir una població més estable. Finalment, se'ls hi practica un petit tall a l'orella per identificar els gats que ja estan controlats i després de la recuperació, se'ls retorna al mateix lloc on van ser capturats. 

Mètode CER:

Quins són els avantatges d’una colònia controlada? 

Els gats de les colònies controlades han superat un control sanitari i tenen una atenció continuada​ i, per ​això​: 

 • El fet que estiguin esterilitzats fa que no hi hagi una sobrepoblació i que s’evitin els problemes associats als períodes de zel (baralles entre mascles, marcatge territorial amb l’orina o miols de reclam)
 • Com que s’alimenten exclusivament de pinso i aigua, es milloren les seves condicions físiques
 • S’evita que s’embrutin els carrers amb la descomposició dels menjars i la presència de plagues
 • Reduir els riscos sanitaris, tant per als mateixos animals com per els veïns i, per tant, millorar la qualitat de vida de la ciutadania que hi conviu
 • Millorar la convivència i s’afavoreix la comprensió ciutadana en mantenir colònies controlades
 • S’estableix col·laboració amb voluntariat i societats protectores i, a més, s’afegeix el benefici que per algunes persones suposa el tenir cura d’aquests gats 
   

Com col·laboren les persones voluntàries? 

Els voluntaris és la peça fonamental per tirar endavant aquest projecte. Així que a Tous es treballa conjuntament entre l’Ajuntament i les persones voluntàries compromeses a tenir cura de les colònies. Les persones voluntàries fan el seguiment de les colònies i es comprometen a donar menjar sec (pinso) i aigua. D’altra banda, també s’encarreguen de mantenir netes les àrees utilitzades pels gats.  
 

Què podem fer com a ciutadans?

 1. És important NO alimentar colònies de gats sense l’autorització de l’Ajuntament. 
 2. Les persones propietàries d’un gat cal que l’identifiqueu amb un xip i una xapa, i que l’inscriguin en el cens municipal
 3. Pensa en l’esterilització
 4. NO l’abandonis, un gat domèstic no sobreviu en una colònia de carrer. 
   

Consultar Díptic informatiu "Colònies de Gats a Sant Martí de Tous" de l'Ajuntament de Tous
Consultar Díptic informatiu "Colònies de Gats en l'àmbit urbà" de la Diputació de Barcelona
Consultar "Programa per a l'establiment de colònies controlades de gats en àmbits urbans" de l'àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
 

Darrera actualització: 16.12.2019 | 09:10